Artykuły otagowane: Kamocki Stanisław

Kamocki Stanisław malarz ur. 18 XI 1875

Stanisław Kamocki

Kamocki Stanisław należał od 1906 do Tow. Art. Pol. Sztuka, do Tow. Pol. Sztuka Stosowana, w 1. 1911 — 1918 był członkiem Vereinigung Bildender Kunstler Óster-reichs-Wiener Secession; należał też do Zw. Powsz. Art. Pol. w Krakowie (w 1912 był w składzie sądu polubownego), do Tow. Sztuka Rodzima (w 1921 był skarbnikiem), do warsz. TZSP; w 1925 został przedstawicielem Tow. Sztuka Podhalańska na Kra­ków. Był członkiem ZZPAP, w imieniu którego podpisał w 1929 protest przeciwko polityce wystawien­niczej TPSP. Kupimy obrazy Stanisława Kamockiego

Czytaj dalej...

sty 23 2012