Artykuły otagowane: Grupa Artystów Formiści Polscy

Formiści polscy

Cyt.: „Niema zaiste bardziej tragicznego nieporozumienia, aniżeli to, jakie częstokroć zachodzi pomiędzy twórcą a publicznością. Zjawisko to odnajdujemy na każdej niemal karcie historii sztuki. Im bardziej idea twórcza wyprzedza rozleniwionego ducha społeczności, tem większych wymaga ofiar jej ostateczne zwycięstwo. Pochodzi to głównie stąd, że naszym życiowym przyzwyczajeniom, naszemu stosunkowi uczuciowemu do przejawów życia codziennego, przypisujemy […]

Czytaj dalej...

sty 23 2012