Artykuły

Ryszard Winiarski – Między matematyką a sztuką

Ryszard Winiarski Między matematyką a sztuką   Ryszard Winiarski należy do tego szczęśliwego pokolenia, którego świadomość plastyczna, poglądy i założenia artystyczne, a wraz z nimi twórczość, kształtowały się w latach sześćdziesiątych. Były to lata niezwykłej aktywności sztuki, narodzin nowych w niej idei i erupcji wielkich indywidualności. Ta ważka dekada przyniosła początki pop-artu, nowej figuracji, arte […]

Czytaj dalej...

lis 23 2016

Jacek Mierzejewski z 32 reprodukcjami

Jacek Mierzejewski Umarlak

SZCZĘSNY RUTKOWSKI J. MIERZEJEWSKI Z 32 REPRODUKCJAMI MONOGRAFJE ARTYSTYCZNE TOM XII NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA WARSZAWA Wszelkie prawa zastrzeżone. SKŁADY GŁÓWNE: «THE POLISH BOOK IMPORTING CO., INC.)) NEW YORK «KSIĘGARNIA POLSKA NA ŚLĄSKU, SP. AKC.» KATOWICE KRAKÓW. — DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI KLISZE WYKONANO W ZAKŁ. B. WIERZBICKIEGO I S-KI W WARSZAWIE 1927 […]

Czytaj dalej...

maj 23 2016

I Wystawa Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie, 1928/1929

ZWIĄZEK ZAWODOWY POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW W WARSZAWIE, NOWY ŚWIAT 19 I WYSTAWA KRAKOWSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW W WARSZAWIE   POD PROTEKTORATEM PREZYDENTA M. WARSZAWY JW. PANA INŻ. Z. SŁOMIŃSKIEGO OD 15 GRUDNIA 1928 DO 12 STYCZNIA 1929 ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW W KRAKOWIE 1928 ANERI 1. WISŁA, olejny 2. KOŚCIÓŁ W ZEBRZYDOWICACH, olejny 3. […]

Czytaj dalej...

sty 27 2016

Stanisław Noakowski – katalog wystawy

MIECZYSŁAW WALLIS STANISŁAW NOAKOWSKI Z 32 REPRODUKCJAMI MONOGRAFJE ARTYSTYCZNE TOM XX NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA WARSZAWA Wszelkie prawa zastrzeżone. KRAKÓW. — DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI KLISZE WYKONANO W ZAKŁ. B. WIERZBICKIEGO I S-KI W WARSZAWIE 1928 To czas się cofnął — i odwrócił lica: By spojrzeć jeszcze raz… na piękność wdali, Która lakierni […]

Czytaj dalej...

lip 7 2015

Kazimierz Sichulski – monografia Władysława Kozickiego

WŁADYSŁAW KOZICKI KAZIMIERZ SICHULSKI z 32 reprodukcjami 1928 rok MONOGRAFIE ARTYSTYCZNE T. XIX NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA W WARSZAWIE   Stosunek uczuciowy widza do dzieła sztuki jest sprawą na wskroś indywidualną. Jedni wolą naturalistyczną brzydotę i światłocieniowe, nieuchwytne misteria Rembrandta, innych pociąga bardziej klasyczne, zrównoważone i uduchowione piękno Leonarda. Bez względu na to jednak, jak […]

Czytaj dalej...

7 2015

Jan Stanisławski i jego szkoła, Muzeum Narodowe w Krakowie 1957

          MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE  I TOW. PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH   JAN STANISŁAWSKI I JEGO SZKOŁA  W PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE ŚMIERCI ARTYSTY   MARZEC-KWIECIEŃ    19 5 7 WYSTAWA OTWARTA W GMACHU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE, PLAC SZCZEPAŃSKI 4 Dnia 6 stycznia bieżącego roku minęło pięćdziesiąt lat od śmierci Jana Stanisławskiego, wybitnego pejzażysty związanego […]

Czytaj dalej...

mar 8 2015

Józef Mehoffer-wystawa TPSP 1935-Władysław Kozicki

Chrystus Pielgrzym Dekoracja ścienna kościoła paraf jalnego w Turku 1933

CZTERDZIEŚCI pięć lat pracy artystycznej Mehoffera to przede wszystkim półwiekowy niemal okres europejskich triumfów i wspaniałych dokonań

Czytaj dalej...

sty 20 2015

Józef Mehoffer napisał – Marcin Samlicki 1912 r

Józef Mehoffer

Prowadzimy kupno ,skup obrazów dzieł sztuki na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa , Warszawy i Gdańska.
Poszukujemy dzieł sztuki, obrazów znanych twórców. Kupujemy obrazy , antyki do prywatnych kolekcji.

Czytaj dalej...

paź 27 2014

Alfons Karpiński,malarz – pisze Dr.Fr.Klein.

antyki wycena sprzedaż obrazów kupno obrazów antyki wycena

Najwięksi mistrzowie pędzla obecnej doby nie osiągnęli za życia tego sukcesu, ażeby o nich panowało jednomyślne zupełnie zdanie. I dlatego nie rzadkie są fakty w dziejach sztuki, że dopiero przyszłe lata oddają hołd i pełne uznanie sztuce artysty, którego za życia społeczeństwo niedoceniało lub wręcz zapoznawało. Dopiero gdy malarz umrze, gdy zwolna zmilkną „potępieńcze swary”, a koła rówieśników stopniowo się zmienią, gdy historia jego życia coraz bardziej blednie i oddala się w niepamięć – wtedy dopiero zaczyna coraz pełniejszym tonem przemawiać jego sztuka, zdobywając sobie sine studio et ira zasłużone uznanie.Alfons Karpiński

Czytaj dalej...

mar 15 2014

SALON JESIENNY 1959 PAŹDZIERNIK – LISTOPAD

SALON JESIENNY 19 59 PAŹDZIERNIK- LISTOPAD
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH KRAKÓW. PLAC SZCZEPAŃSKI 4
Otwieramy doroczny Salon naszego Towarzystwa.

Czytaj dalej...

mar 8 2013

Matejko Jan art 2

ŻYCIE SZTUKI W OKRESIE  MATEJKI W kraju przysłowiowej „nędzy galicyjskiej”, traktowanym przez rząd wie­deński jak typowy obszar kolonialny, rozwijały się jednak dość pomyślnie nauki i sztuki piękne. Słaby rozwój przemysłu fabrycznego, hamowany przez sfery za­chowawcze m. in. z obawy przed narastającą siłą proletariatu, powodował jedno­stronny rozwój umysłowy. Młodzież mieszczańska i drobnoszlachecka, pozbawiona ideału rewolucyjnej walki […]

Czytaj dalej...

lut 28 2012

Polska moderna

ŻYCIE SZTUKI I KRYTYKA ARTYSTYCZNA Sztuka polskiej moderny była w pewnej mierze refleksem panujących na przełomie XIX i XX wieku poglądów estetycznych. Poglądy te szerzyły czaso­pisma redagowane przez awangardę młodopolską. Obok periodyków o ideologii pozytywistycznej, jak ,,Prawda”, „Nowiny”, „Ateneum”, powstały nowe. Należała do nich warszawska „Chimera”, założona i kierowana przez Zenona Prze­smyckiego (Miriama) w latach […]

Czytaj dalej...

lut 24 2012

Jan Matejko -Twórczość

 JANA MATEJKO -Twórczość W środowisku warszawskim rozwijało się przede wszystkim malarstwo rodzajowe, poświęcone wsi i miastu, malarstwo o silnym nieraz współczynniku społecznym, przybierającym na sile w okresie pozytywizmu. Ideologia pozytywizmu sprzyjała wprawdzie układowi kapitalistycznemu, szerząc hasło pracy organicznej, ale filozofia pozytywizmu, zwłaszcza zaś teoria poznania potęgowała rzeczowe, realistyczne widzenie rzeczywistości, co z kolei musiało oddziaływać […]

Czytaj dalej...

lut 18 2012

JÓZEF BRANDT I JEGO NAŚLADOWCY

 JÓZEF BRANDT I JEGO NAŚLADOWCY  Dłuższy nieco żywot od malarstwa historycznego wiodło malarstwo batalistyczne, skojarzone w pewien sposób z rodzajowym. Wygasanie tego kierunku zostało bowiem opóźnione, tak że zaczęło się dopiero w pierwszych dziesięcioleciach w. XX. W tym okresie będzie się jeszcze popisywał swym biegłym rzemiosłem malarskim Wojciech Kossak. W ostatniej zaś ćwierci w. XIX […]

Czytaj dalej...

lut 13 2012

Wojciech Kossak Tow. Zachęty Sztuk Pięknych – wystawa

 WYDAWNICTWO TOW. ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH  W WARSZAWIE. nr. 35.  PRZEWODNIK  PO WYSTAWIE TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH TREŚĆ WOJCIECH KOSSAK PRZEZ STEFANA POPOWSKIEGO. WIELKA WYSTAWA ZBIOROWA WOJCIECHA KOSSAKA.  WYSTAWA OGÓLNA. CZERWIEC-SIERPIEŃ 1928 ROKU ”  WOJCIECH KOSSAK Nazwisko Kossaków wyryte jest mocno w polskiej sztuce. Któż z nas nie zna od lat dziecinnych tego nazwiska? Któż nie […]

Czytaj dalej...

lut 10 2012

PATRIOTYCZNA TWÓRCZOŚĆ GROTTGERA

PATRIOTYCZNA TWÓRCZOŚĆ GROTTGERA Wartości emocjonalne powstałe w wysokiej temperaturze patriotycznej egzaltacji oraz bezpośrednia nieraz zależność od wydarzeń politycznych rozstrzygająo naturze sztuki Artura Grottgera (1837—1867), najwybitniejszego piewcy powstania styczniowego. Pierwsze nauki pobierał Grottger u swego ojca Józefa, malarza amatora, z kolei we Lwowie u Jana Maszkowskiego, potem u Ju­liusza Kossaka. Około półtora roku studiował w krakowskiej […]

Czytaj dalej...

lut 7 2012

SECESJA I IMPRESJONIZM OBRAZY EPOKI

  OBRAZY SECESJA I IMPRESJONIZM –   DZIEŁO SZTUKI                                   W dziedzinie malarstwa symbolizm kojarzył się zazwyczaj z secesją. Nie było to jednak regułą, jak dowodzi tegowycena twórczośći Podkowińskiego, a często Mal­czewskiego, którego malarstwo oscylowało między bryłowatą konstrukcją prze­strzenną a […]

Czytaj dalej...

sty 28 2012

SYMBOLIZM I LUDOWOŚĆ MŁODEJ POLSKI

                                              Pomimo naporu na sztukę młodopolską prądów obcych nie można było usu­nąć z pola widzenia problemu sztuki narodowej. W „Słowie Polskim” (1896) opublikował Stanisław Szczepanowski w ostrym tonie utrzymany artykuł pt. Dezynfekcja prądów europejskich, […]

Czytaj dalej...

sty 25 2012

JANKIEL ADLER ur.Tuszyn k. Łodzi 1895

Tuszyn k. Łodzi 1895 — Aldbourne k. Londy­nu 1949 Malarz, grafik. Studia artystyczne rozpoczął w Polsce, konty­nuował je w Jugosławii gdzie sprzedaż obrazów nie była duża , a następnie do 1918 w Kunstgewerbeschule w Barmen koło Dussel­dorfu. Lata 1918-20 spędził w Warszawie, współpracując równocześnie z łódzką grupą ży­dowskich malarzy i poetów Jung Idysz. W 1920 […]

Czytaj dalej...

sty 24 2012

ALFRED ABERDAM ur.Lwów 1894

ALFRED ABERDAM Lwów 1894 — Paryż 1963 Malarz, członek grupy Plastycy Nowocześni. W 1931 wyjechał na studia artystyczne w Aka­demii Monachijskiej. W czasie I wojny świato­wej przebywał w rosyjskim obozie jenieckim na Syberii, był następnie w Moskwie. Po powrocie do kraju w 1921 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. Axentowicza. Wyje­chał później do Paryża, […]

Czytaj dalej...

sty 23 2012

Kanelba Rajmund -malarz, ur.1897

dziewczynka w chusteczce

Kanelba (właściwie Kanelbaum) Rajmund, malarz, ur. 1897 Warszawa, zm. przed 18 VIII 1960 Londyn. Od 1918 uczył się w warsz. SSP u S. Lentza, następnie krótko u T. Pruszkowskiego. Kontynuował studia w akademii wiedeńskiej i w Paryżu. Paryż był rynkiem dzieł sztuki gdzie  występował duży skup i sprzedaż dzieł sztuki. Rajmund Kanelba  W 1. 1924—1925 […]

Czytaj dalej...

23 2012

Kamocki Stanisław malarz ur. 18 XI 1875

Stanisław Kamocki

Kamocki Stanisław należał od 1906 do Tow. Art. Pol. Sztuka, do Tow. Pol. Sztuka Stosowana, w 1. 1911 — 1918 był członkiem Vereinigung Bildender Kunstler Óster-reichs-Wiener Secession; należał też do Zw. Powsz. Art. Pol. w Krakowie (w 1912 był w składzie sądu polubownego), do Tow. Sztuka Rodzima (w 1921 był skarbnikiem), do warsz. TZSP; w 1925 został przedstawicielem Tow. Sztuka Podhalańska na Kra­ków. Był członkiem ZZPAP, w imieniu którego podpisał w 1929 protest przeciwko polityce wystawien­niczej TPSP. Kupimy obrazy Stanisława Kamockiego

Czytaj dalej...

23 2012

Formiści polscy

Cyt.: „Niema zaiste bardziej tragicznego nieporozumienia, aniżeli to, jakie częstokroć zachodzi pomiędzy twórcą a publicznością. Zjawisko to odnajdujemy na każdej niemal karcie historii sztuki. Im bardziej idea twórcza wyprzedza rozleniwionego ducha społeczności, tem większych wymaga ofiar jej ostateczne zwycięstwo. Pochodzi to głównie stąd, że naszym życiowym przyzwyczajeniom, naszemu stosunkowi uczuciowemu do przejawów życia codziennego, przypisujemy […]

Czytaj dalej...

23 2012