Artykuły z luty 2012

Matejko Jan art 2

ŻYCIE SZTUKI W OKRESIE  MATEJKI W kraju przysłowiowej „nędzy galicyjskiej”, traktowanym przez rząd wie­deński jak typowy obszar kolonialny, rozwijały się jednak dość pomyślnie nauki i sztuki piękne. Słaby rozwój przemysłu fabrycznego, hamowany przez sfery za­chowawcze m. in. z obawy przed narastającą siłą proletariatu, powodował jedno­stronny rozwój umysłowy. Młodzież mieszczańska i drobnoszlachecka, pozbawiona ideału rewolucyjnej walki […]

Czytaj dalej...

lut 28 2012

Polska moderna

ŻYCIE SZTUKI I KRYTYKA ARTYSTYCZNA Sztuka polskiej moderny była w pewnej mierze refleksem panujących na przełomie XIX i XX wieku poglądów estetycznych. Poglądy te szerzyły czaso­pisma redagowane przez awangardę młodopolską. Obok periodyków o ideologii pozytywistycznej, jak ,,Prawda”, „Nowiny”, „Ateneum”, powstały nowe. Należała do nich warszawska „Chimera”, założona i kierowana przez Zenona Prze­smyckiego (Miriama) w latach […]

Czytaj dalej...

lut 24 2012

Jan Matejko -Twórczość

 JANA MATEJKO -Twórczość W środowisku warszawskim rozwijało się przede wszystkim malarstwo rodzajowe, poświęcone wsi i miastu, malarstwo o silnym nieraz współczynniku społecznym, przybierającym na sile w okresie pozytywizmu. Ideologia pozytywizmu sprzyjała wprawdzie układowi kapitalistycznemu, szerząc hasło pracy organicznej, ale filozofia pozytywizmu, zwłaszcza zaś teoria poznania potęgowała rzeczowe, realistyczne widzenie rzeczywistości, co z kolei musiało oddziaływać […]

Czytaj dalej...

lut 18 2012

JÓZEF BRANDT I JEGO NAŚLADOWCY

 JÓZEF BRANDT I JEGO NAŚLADOWCY  Dłuższy nieco żywot od malarstwa historycznego wiodło malarstwo batalistyczne, skojarzone w pewien sposób z rodzajowym. Wygasanie tego kierunku zostało bowiem opóźnione, tak że zaczęło się dopiero w pierwszych dziesięcioleciach w. XX. W tym okresie będzie się jeszcze popisywał swym biegłym rzemiosłem malarskim Wojciech Kossak. W ostatniej zaś ćwierci w. XIX […]

Czytaj dalej...

lut 13 2012

Wojciech Kossak Tow. Zachęty Sztuk Pięknych – wystawa

 WYDAWNICTWO TOW. ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH  W WARSZAWIE. nr. 35.  PRZEWODNIK  PO WYSTAWIE TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH TREŚĆ WOJCIECH KOSSAK PRZEZ STEFANA POPOWSKIEGO. WIELKA WYSTAWA ZBIOROWA WOJCIECHA KOSSAKA.  WYSTAWA OGÓLNA. CZERWIEC-SIERPIEŃ 1928 ROKU ”  WOJCIECH KOSSAK Nazwisko Kossaków wyryte jest mocno w polskiej sztuce. Któż z nas nie zna od lat dziecinnych tego nazwiska? Któż nie […]

Czytaj dalej...

lut 10 2012

PATRIOTYCZNA TWÓRCZOŚĆ GROTTGERA

PATRIOTYCZNA TWÓRCZOŚĆ GROTTGERA Wartości emocjonalne powstałe w wysokiej temperaturze patriotycznej egzaltacji oraz bezpośrednia nieraz zależność od wydarzeń politycznych rozstrzygająo naturze sztuki Artura Grottgera (1837—1867), najwybitniejszego piewcy powstania styczniowego. Pierwsze nauki pobierał Grottger u swego ojca Józefa, malarza amatora, z kolei we Lwowie u Jana Maszkowskiego, potem u Ju­liusza Kossaka. Około półtora roku studiował w krakowskiej […]

Czytaj dalej...

lut 7 2012